IMG_5169.gif

明月幾時有,把酒問青天。

不知天上宮闕,今夕是何年。

我欲乘風歸去,又恐瓊樓玉宇,高處不勝寒。

起舞弄清影,何似在人間。

轉朱閣,低綺戶,照無眠。

不應有恨,何事長向別時圓。

人有悲歡離合,月有陰晴圓缺,此事古難全。

但願人長久,千里共嬋娟。

IMG_6745.gif

 祝福好友們

中秋佳節快樂! 

IMG_6701.gif

 

IMG_6598.gif

 

IMG_6615.gif   

 

IMG_6707.gif  

arrow
arrow

    全站熱搜

    Alice 發表在 痞客邦 留言(72) 人氣()