IMG_5523.jpg

  明月幾時有,把酒問青天,不知天上宮闕,今夕是何年。

我欲乘風歸去,唯恐瓊樓玉宇,高處不勝寒;起舞弄清影,何似

在人間。

轉朱閣,低綺戶,照無眠;不應有恨,何事長向別時圓。

人有悲歡離合,月有陰晴圓缺,此事古難全;但願人長久,千里

共嬋娟。

 

水調歌頭  蘇軾

IMG_2429.jpg

 又是一年秋風起,明月相守共嬋娟。

 敬祝好友們,中秋節月圓人團圓,佳節快樂。

IMG_2456.jpg

 

IMG_2430.jpg

 

IMG_2432.jpg

 

IMG_2447.jpg

 

IMG_2422.jpg

 

IMG_2451.jpg

 

IMG_2457.jpg

 

arrow
arrow
    全站熱搜

    Alice 發表在 痞客邦 留言(88) 人氣()