IMG_1200.jpg

棉頭絹猴,俗名:棉冠獠狨,是日行性的動物,棲息在熱帶森林

、開闊的林地或是次生林中,通常成群活動,主要在樹上活動,

晚上也都在樹枝上睡覺。

IMG_1178.jpg

分布在南美洲的哥倫比亞西北部的棉頭絹猴,臉部無毛,裸露的

皮膚為黑色;頭頂有濃密的白毛,背部及尾巴為黑色,腹側為白

色。身體嬌小、個性害羞。

IMG_1161.jpg

雜食性,吃水果、植物的嫩芽、昆蟲、蜘蛛、鳥蛋及小型脊椎動

物。

IMG_1175.jpg

 

IMG_1159.jpg

 

IMG_1181.jpg

 

IMG_1182.jpg

 

IMG_1183.jpg

 

IMG_1191.jpg

 

IMG_1205.jpg

 

IMG_1206.jpg

 

IMG_1207.jpg

 

IMG_1208.jpg

 

IMG_1209.jpg  

arrow
arrow
    全站熱搜

    Alice 發表在 痞客邦 留言(93) 人氣()